Menu
 

GDPR

HomepageGDPR

OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Podaci o obradi osobnih podataka kupaca tvrtke ALUKOV UK Ltd.

 

Tko smo mi i kakav je naš status u pogledu obrade osobnih podataka?

ALUKOV UK Ltd. sa sjedištem u Suite 5, Farncombe Street 21, Godalming, GU7 3AY, ID kompanije: 05636999, ima pravni status sakupljača osobnih podataka u odnosu na osobne podatke svojih kupaca (u daljnjem tekstu: "Sakupljač").

ALUKOV UK Ltd. obrađuje osobne podatke svih svojih kupaca koji imaju status naručitelja prema ugovorima o radu na proizvodnji/montaži/ gradnji proizvoda tvrtke ALUKOV UK Ltd., ili stranama zainteresiranim za zaključivanje takvog ugovora o radu koje su također fizičke osobe ili kada su fizičke osobe navedene kao kontaktne osobe pravnih osoba (u daljnjem tekstu: “Kupac”).

 

Sukladno kojim zakonskim propisima obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju i u skladu s relevantnim zakonskim propisima, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: “Uredba”)). Osobni se podaci uvijek obrađuju iz određenih razloga i na načine obrade i na načine koji odgovaraju relevantnoj zakonskoj osnovi za obradu u skladu s člankom 6. Uredbe.

Ovaj dokument pod nazivom „Podaci o obradi osobnih podataka“ kupaca sadrži transparentne podatke u skladu s odredbama članaka 13. i 14. Uredbe i informacije za podatke za subjekte o njihovim pravima u skladu s odredbama članaka od 15. do 22. Uredbe.

Sakupljač je odgovoran za obradu osobnih podataka korisnika i drugih podataka skupina subjekata, a provode se unutarnje organizacijske, tehničke i druge mjere zaštite i očuvanja obrađenih osobnih podataka koji su navedeni u Direktivi o obradi i zaštiti osobnih podataka ALUKOV-a kao (u daljnjem tekstu: Direktiva).

 

Kako nas možete kontaktirati u vezi s vašim osobnim podacima 

Kupci imaju pravo kontaktirati ALUKOV UK Ltd kao sakupljača kada imaju bilo kakva pitanja vezana uz obradu i zaštitu osobnih podataka i koriste se sa svojim pravom kao subjekti s Sakupljačem:

 • U pisanom obliku kao pismo/obavijest na adresu sjedišta Sakupljača, kontakt-mjesta za zaštitu osobnih podataka - Alukov UK Ltd, Suite 5,Farncombe 21 Street, Godalming, GU7 3AY
 • Elektroničkim putem na email adresu Kontakt točke za osobne podatke u svrhu: odjave info@alukov.co.uk
 • Elektroničkim putem na email adresu Kontakt točke za osobne podatke u svrhu: promjena info@alukov.co.uk
 • Telefon na: 079 555 22 502
 • Lično u kontakt-mjestu za osobne podatke uspostavljenom na recepciji tvrtke Alukov UK Ltd., Suite 5, Farncombe 21 Street, Godalming, GU7 3AY

 

Ako ste naš kupac ili biste to željeli postati, koji će nam osobni podaci trebati i kako ćemo ih obraditi?

Sakupljač obrađuje kategorije osobnih podataka Kupca u sljedećem opsegu:

 • Prilikom pregovora o ugovoru o djelu: ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, adresa stanovanja/adresa kontakta.
 • Za ugovore o djelu: ime i prezime, naziv tvrtke (ako je primjenjivo), adresa prebivališta ili adresa sjedišta (za tvrtke), ID tvrtke (ako je dodijeljen), adresa e-pošte, telefonski broj.
 • Ako je kupac (naručitelj) pravna osoba, za kontakt osobe - fizičke osobe potrebne su sljedeće pojedinosti: ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj. 

Navedeni osobni podaci potrebni su za zaključivanje ugovora o djelu (identifikacija ugovornih strana, isporuka i ugradnja / montaža proizvoda, postupak žalbe itd.), a ako ne navedete ove podatke, ugovor se ne može zaključitiFor sending marketing and commercial communications: email address (for electronic communications), first name, surname and contact address (for communications in paper form)

Za slanje marketinških i komercijalnih komunikacija: adresa e-pošte (za elektroničke komunikacije), ime, prezime i adresa kontakta (za komunikacije u papirnatom obliku).
Navedeni osobni podaci potrebni su za slanje marketinških i komercijalnih komunikacija u odgovarajućem obliku. Ako ih ne navedete, nažalost nećemo vam moći slati takve komunikacije.

 

Tko još obrađuje vaše osobne podatke?

Obrađivači osobnih podataka

U odnosu na osobne podatke Kupca s kojima je Sakupljač zaključio ugovore o radu, Sakupljač može ugovorom imenovati sljedeće subjekte - procesore za obradu vaših osobnih podataka:

 • Administratori internetske mreže tvrtke, administratori web stranica i web aplikacija, podružnice, ugovorene tvrtke za opskrbu isključivo u svrhu ispunjenja narudžbe.
 • Osobni podaci se mogu dalje prenijeti odvjetniku ili odvjetničkoj tvrtki radi rješavanja potencijalnih sporova oko ugovora o djelu ili u vezi s njima.

Jamstva

 • S obrađivačima osobnih podataka iz prethodnog stavka zaključili smo ugovore o obradi osobnih podataka koji osiguravaju barem istu razinu zaštite vaših osobnih podataka kao i ova Pravila o privatnosti.

 

U koje svrhe i na kojim pravnim osnovama obrađujemo vaše podatke?

Namjere za obradu osobnih podataka

Sakupljač obrađuje dobivene osobne podatke Kupca u sljedeće svrhe:

 • Izvođenje ugovora/pregovori oko ugovora o djelu
 • Zaštita imovine i sigurnost osoba (video snimke s nadzornih kamera u slučaju da Kupac osobno posjeti sjedište Sakupljača ili mjesto poslovanja)
 • Ispunjavanje obveza proizašlih iz poreznih i računovodstvenih zakonskih propisa
 • Samo uz izričit pristanak: slanje komercijalnih i marketinških komunikacija, tj. ponuda dobara (proizvoda) sakupljača i njegovih usluga, informacije o promotivnim ponudama i popustima, slanje mjesečnog newslettera u elektroničkom obliku i pozivnica na marketinške i društvene događaje koje održava Sakupljač
 • Samo uz izričiti pristanak: snimanje i korištenje fotografije ili video zapisa: promocija sakupljačevih proizvoda i usluga

 

Pravne osnove za obradu osobnih podataka

Pravne osnove za obradu osobnih podataka Kupca kako su definirane u članku 6. Uredbe u odnosu na gore navedene svrhe obrade su:

 • Ispunjavanje ugovora (tj. Ugovora o djelu)
 • Izvršavanje zakonskih obveza Sakupljača(tj. Obveza proizašlih iz zakonskih propisa, posebno računovodstvenih i poreznih propisa)
 • Legitimni interesi Sakupljača
 • Suglasnost Kupca (za slanje komercijalnih i marketinških komunikacija, fotografiranje i obradu fotografije ili video zapisa)

Komercijalne komunikacije u vezi sa sličnim proizvodima možemo poslati Kupcima čije je adrese e-pošte prikupio Sakupljač u vezi s prodajom proizvoda bez njihovog pristanka u skladu sa Zakonom br. 437/2017 Coll. na određenim uslugama informacijskog društva, dok Kupac uvijek ima pravo besplatno odbiti slanje takvih komunikacija.

 

Koje metode i sredstva koristimo za obradu vaših podataka?

Metode i sredstva za obradu osobnih podataka

Osobni podaci Kupaca se sakupljaju na sljedeće načine i sredstva od strane Sakupljača:

 • Automatizirana obrada

U informacijskom sustavu CRM sustav CONTACT PRO, računovodstveni softver, knjiga narudžbi i sustav web izdavanja

Sustav video nadzora:

U vlasništvu je Wey Investments, Suite 4, Farncombe 21 Street, Godalming, GU7 3AY

 • Ručna obrada

U papirnatom obliku - ugovori o radu (uključujući narudžbe/potvrde o narudžbi), dostavnice, protokoli za potraživanje, cjenovne ponude, svečane izjave, upitnici za procjenu sastavljanja, porezni dokumenti (posebno fakture, korektivne fakture).

Sakupljač ne koristi vaše osobne podatke za profiliranje ili automatizirano pojedinačno odlučivanje.

 

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Period pohrane osobnih podataka

Period pohrane, tj. Obrada osobnih podataka Kupca od strane Sakupljača, je sljedeći:

 • Sve dok se pregovori o ugovornom odnosu ne završe ako ugovor nije sklopljen
 • Za vrijeme trajanja ugovora (uključujući jamstveno razdoblje)
 • Za razdoblje izvršavanja obveza proizašlih iz poreznih i računovodstvenih zakonskih propisa (tj. do 10 godina)
 • Ako nastane spor - za razdoblje dok se spor ne riješi izvan suda, ili za razdoblje nadležnog suda ili srodnog postupka
 • U razdoblju do povlačenja suglasnosti za obradu osobnih podataka u slučaju odobrene izričite suglasnosti (za marketinške i komercijalne komunikacije)

 

Jeste li pretplaćeni ili želite biti pretplaćeni na komercijalne i marketinške komunikacije? Što to znači u vezi s osobnim podacima?

Komercijalne i marketinške komunikacije: ponude dobara (proizvodi) Sakupljača i njegove usluge, informacije o promotivnim ponudama i popustima, slanje mjesečnog newslettera u elektroničkom obliku i pozivi na marketinške i društvene događaje koje Sakupljač održava. U svrhu slanja ovih komunikacija možete nam dostaviti svoje podatke u nastavku.

Te komunikacije vam možemo poslati ako:

 • Ste nam dali svoj izričiti pristanak, bilo u pisanom obliku kada smo se upoznali osobno ili e-poštom, ili ako nas tražite izravno putem naše web stranice (https://www.alukov.co.uk/enclosure-catalogues/) dok vi kao kupac uvijek imate mogućnost jednostavno odbiti slanje ovih komunikacija besplatno (načelo isključivanja)
 • Vi ste sadašnji kupac čiju e-mail adresu smo dobili u vezi s prodajom proizvoda, možemo vam poslati komercijalne komunikacije u vezi sa sličnim proizvodima čak i bez vaše prethodne suglasnosti u skladu sa Zakonom br. 480/2004 Coll. na određenim uslugama informacijskog društva, dok vi kao kupac uvijek imate pravo jednostavno odbiti slanje tih komunikacija bez naknade (načelo isključivanja).

Koji su osobni podaci dovoljni za te svrhe?

 • U slučaju pismenog pristanka kad smo se osobno upoznali ili zahtjeva poslanog putem e-pošte, dovoljna je vaša email adresa, te ime i prezime.
 • Ako zatražite slanje kataloga ili komercijalnih i marketinških komunikacija na našoj web stranici https://www.alukov.co.uk/enclosure-catalogues/, trebat će nam samo vaša email adresa. Primit ćete email poruku u kojoj ćete potvrditi svoj interes za slanjem ovih komunikacija.

Suglasnost za obradu osobnih podataka u ove svrhe može se povući u bilo kojem trenutku klikom na vezu u komercijalnim komunikacijama na koje više ne želite primati takve komunikacije (princip odustajanja) ili na bilo koji drugi način naveden gore.

 

Želite li ispuniti ili ste već ispunili obrazac za upit na našoj web stranici? Što to znači u vezi s osobnim podacima?

Ako ispunite obrazac za upit (dno stranice na www.alukov.co.uk ili https://www.alukov.co.uk/contacts/), to radite jer ste zainteresirani za naše proizvode i usluge i želite dobiti više informacija. Takav kontakt ni u kojem slučaju nije obvezujući i ne podrazumijeva zaključivanje ugovora. Kontaktirat ćemo vas na temelju pruženih podataka i informacija s ciljem pronalaženja najboljeg rješenja za vas, kako u pogledu tehničkih problema, tako i u pogledu cijene.

Koji su osobni podaci dovoljni za te svrhe?

 • Ime, prezime, poštanski broj, telefonski broj i adresa e-pošte s barem kratkim opisom proizvoda koji želite dobiti
 • Ako navedete i ulicu i grad svog prebivališta, također ćemo moći prenijeti vaše podatke u najbliže mjesto poslovanja, koje će zasigurno pronaći najbolje rješenje za vas poznavajući lokalne uvjete

Obrađujemo li "osjetljive osobne podatke"?

Osjetljivi podaci (prema Uredbi ovo je posebna kategorija osobnih podataka) uglavnom su podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, religiju i filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, genetske i biometrijske podatke, podatke povezane sa zdravljem i podaci o nečijem seksualnom životu, i podaci o kaznenim presudama ili konačnim osudama.

Ne prikupljamo i ne obrađujemo osjetljive podatke.

 

Ako nas posjetite osobno, možda ćete biti snimljeni na kameri. Zašto to radimo?

Sustav video nadzora

Sustavom video nadzora upravlja Sakupljač u svom sjedištu/mjestu poslovanja na adresi: 4 Suite, Farncombe 21 Street, Godalming, GU7 3AY, kao sustav s funkcijom snimanja video zapisa. Vlasnik videa je tvrtka Wey Investment na gornjoj adresi.  

Sustav video nadzora se sastoje od ukupno 6 kamera koje su puštene u rad za provjeru i nadgledanje sljedećih mjesta: ulaza u prostorije registriranog ureda/mjesta poslovanja, mjesta za rukovanje mjestima poslovanja.

Sustavom video nadzora upravlja Sakupljač pod slijedećim uvjetima:

 • Svrha obrade: zaštita imovine i sigurnost osoba
 • Pravna osnova: legitimni interesi Sakupljača
 • Bez pristanka subjekata podataka
 • Kategorije osobnih podataka: opisni - video snimke (lica, figure)
 • Mjesto pohrane zapisa: na gornju adresu
 • Razdoblje obrade/pohrane snimka: sedam (7) dana od dana snimanja
 • Fizička zaštita i tehnička sigurnost sustava: prostorija namijenjena za pohranu zapisa, zapisi su tehnički blokirani, ograničenja autorizacije pristupa

Područja koja nadgleda sustav video nadzora vidljivo su označena informativnim pločicama koje sadrže piktograf i kratak informativni tekst

 

Koja su vaša prava kao subjekt podataka? Što možete tražiti od nas?

Kupci kao subjekti podataka imaju sljedeća prava u odnosu na Sakupljača:

 • Pravo na povlačenje izričito datog pristanka na obradu osobnih podataka (npr. za marketing ili komercijalnu komunikaciju, za snimanje fotografije ili video zapisa i njihovo obrađivanje)
 • Pravo na pristup osobnim podacima, posebno pravo za traženje Sakupljača informacije o obradi njegovih/njezinih osobnih podataka
 • Pravo na ispravak osobnih podataka ako su zabilježeni netočno
 • Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo biti zaboravljeni“);
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • Pravo na prijenos osobnih podataka
 • Pravo podnošenja žalbe Sakupljaču protiv obrade osobnih podataka
 • Pravo da se ne podliježe automatskom pojedinačnom odlučivanju, uključujući profiliranje (s iznimkama).

 

Cookies

 • Korištenjem naše web stranice, možemo obraditi vaše osobne podatke putem kolačića. Više informacija o tome kako koristimo kolačiće možete pronaći na alukov.co.uk/cookie-info/

 

Pored toga, osoba s podacima ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, i to:

 

ICO, ured povjerenika za informacije

Email adresa: dataprotectionfee@ico.org.uk